Начало

E-mail: info@dalmatianbg.org

Председател: Пеньо Запрянов

0899 866 577

Отговорник Развъдна Дейност:

Ангел Нейчев

Седалище на клуба:

Гр. Пловдив

Ул. Прага 6

Банковата сметка на клуба е:

Български Далматин Клуб

IBAN: BG02IORT73752003174000
BIC: IORTBGSF
Инвестбанк

Във връзка с появили се обяви за продажба на кученца от порода Далматин- изтегли!