Формы и документы

Устав Болгарской Club далматинских:от

Правилник за развъдна дейност на Български далматин Клуб от

Заявку на членство в болгарском клубе далматинских: от

Тест исследования глухоты: от

Тестирование погода на дисплазию тазобедренного сустава:от

Кодекс этики болгарского Далматин-клуба: от