Бренди е бремена :)

Today we had Brandy on ultrasound, happy to announce, it is now officially confirmed her pregnancy!

Нашата INT.CH. Dalmagic Ace of Cake (Brandy), Champion 8 countries, will be the mother of "B"-litter in "Dalmagic”. За татко избрахме все още младия Just Coffee Amaranth Like A Magic (Amaranth), that despite, it is still not proven as champion, има отлични оценки от международни киноложки изложби.

What led us to meet in a parental couple just these two dogs?

Brandy and Amaranth have the wonderful heads – изключително правилно оформени и пропорционални. Both are long elegant necks, равна горна линия, правилен формат и добре заъглени предни и задни крайници – scars, we want to consolidate in the offspring.

С тази връзка целим по-голяма плътност на костите, по-добре изразен форбруст (forechest) и равна крупа, което се надяваме да постигнем в поколението благодарение на натрупване на генотипа на известните предци, които Бренди и Амарант носят в родословията си.

В връзка със заложените критерии осъществихме умишлен допустим инбридинг V-V-V пояс (кръвно родство ~ 1%) по великия Spotnik’s Quick Quackery (Norway), who is the father of two-time world champion Spotnik Special Selection (Norway). He in turn was the father of INT. CH. Bad Mad Serbian Sensation In Raul (Sweden-Norway) – inbindiran in III-III zone (кръвно родство 0,25%). И тримата прародители са изключително хармонични и правят огромно впечатление с красотата си. В III-III пояс е направен инбридинг (кръвно родство 0,25%) и по INT.CH.Sweet Emotion Panthera Unica (Sweden, Slovenia), която е родоначалник на всички далматини-шампиони в България. Тя е майка на Световния шампион за 2013 g. Divalinor Count of Gold (Bulgaria) – баща на нашата Бренди.

1544460_3730018986117_924070766_n

Leave a Reply