Связи

Электронная почта: info@dalmatianbg.org

Председател: Пеньо Запрянов

0899 866 577

Отговорник Развъдна Дейност:

Ангел Нейчев

Седалище на клуба:

Гр. Пловдив

Ул. Прага 6