DALMATIAN CLUB SHOW – PLOVDIV ’14

dalmatian_club_show_14_englishDALMATIAN CLUB SHOW – PLOVDIV ’14

СПЕЦИАЛИЗИРАНА ИЗЛОЖБА
НА ДАЛМАТИНИ – ПЛОВДИВ ’14

Federation Cynologique Internationale (FCI)
Българска Републиканска Федерация по Кинология (БРФК)
Български Далматин Клуб

СПЕЦИАЛИЗИРАНА ИЗЛОЖБА
НА ДАЛМАТИНИ – ПЛОВДИВ ’14

Съдия
Штефан Шинко, Словения

14.06.2014 г.
ПЛОВДИВ – парк Бунарджика

Записване на кучетата – 08.45 – 09.30 часа
Откриване на изложбата – 09.30 часа

ГЕНЕРАЛЕН СПОНСОР НА ИЗЛОЖБАТА
БЛУ СКАЙ КОМЕРС ЕООД, Представител на EUKANUBA за България

СПОНСОРИ:

КОНСЕРВИРАНА ХРАНА ЗА ДОМАШНИ ЛЮБИМЦИ “АРЧИ” – ПРОИЗВЕДЕНО В БЪЛГАРИЯ

anes96-LOGOФирма ” Анес – 96″ ООД

logoКарагьозов ЕООД

Повече от 16 години нашият екип работи за здравето и комфорта на Вашите домашни любимци,.

Титли:

CAC – присъжда се на кучетата от класове интермедия, открит и шампиони (мъжки и женски), получили оценка Отличен I
R. CAC – присъжда се на кучетата от класове интермедия, открит (мъжки и женски), получили оценка Отличен II
BOSS – най-красиво мъжко и най-красиво женско куче. Избира се измежду кучетата, получили САС, отделно за мъжки и женски кучета + победителите в почетен клас, мъжко и женско куче + най-красиво младо мъжко и най-красиво младо женско куче (Junior BOSS) + победителите в клас ветерани, мъжко и женско куче.
BOB, BISS – най-красиво куче на изложбата. Избира се измежду кучетата, получили BOSS

Конкурси:
Най-красиво Бебе – мъжко и женско
Най-красиво Бебе на изложбата
Най-красиво Подрастващо куче – мъжко и женско
Най-красиво Подрастващо куче на изложбата
Най-красиво Младо куче – мъжко и женско
Най-красиво Младо куче на изложбата
Най-красив Ветеран – мъжко и женско
Най-красив Ветеран на изложбата
Най-добра Двойка (мъжко и женско куче на един собственик)
Развъдна група – състои се от минимум три и максимум пет кучета от една и съща порода и разновидност без значение на пола, произведени от един и същ човек, дори да не са негова собственост.
Група на потомците – мъжко или женско куче с минимум три и максимум пет негови потомъка от първо поколение (синове/дъщери)
За да участва в тези класове и състезания кучетата трябва да са регистрирани индивидуално в един от задължителните класове.

Цени за участие / Entry fees:

Първо куче – 35 лева
Всяко следващо куче – 30 лева
Класове – бебе, подрастващи, почетен и ветерани – 30 лева

Bank Account Bulgarian Dalmatian Club:
IBAN: BG97FINV915010UB475971
Първа Инвестиционна банка

Краен срок за подаване на заявки: 07.06.2014 г.

ЗА КОНТАКТИ:
Заявката можете да изпратите на следните:

Електорна форма

E-mail: esimeonova@gmail.com или tanya.arangelova@hebrospearl.com

За повече информация:
web: www.dalmatianbg.org
тел.: +359 887 931 356

Federation Cynologique Internationale (FCI)
Bulgarian Republican Federation of Cynology (BRFC)
Bulgarian Dalmatian Club

DALMATIAN CLUB SHOW – PLOVDIV ’14

Judge
Stefan Sinko, Slovenia

14.06.2014
Plovdiv Park „Bunardjik“

Registration of the dogs – 08.45 ÷ 09.30
Start of the club show– 09.30

Titles:

CAC – it is awarded to dogs from intermediate, open and champion classes, which have received Excellent I;
R-CAC – it is awarded to dogs from intermediate, open and champion classes, which have received Excellent II;
BOSS – best male and best female dog. It is chosen among the dogs which have received CAC, separately for male and female dogs + winners in honour class , a male and a female dog + best junior male dog and best junior female dog (Junior BOSS) + winners in veteran class, a male and female dog
BOB, BISS – best dog in show. It is chosen among the dogs which have received BOSS

Contests:
Best Baby – male and female (Baby BOSS)
Best Baby in Show (Best Baby)
Best Puppy – male and female (Puppy BOSS)
Best Puppy in Show (Best Puppy)
Best Junior – male and female (Junior BOSS)
Best Junior in Show (Best Junior)
Best Senior – male and female (Senior BOSS)
Best Senior in Show (Best Senior|
Best Pair (a male and a female belonging to the same owner)
Breeding group – it consists of minimum three and maximum five dogs of the same breed and type, no importance of the sex, produced by the same breeder, even if they are not his possession.
Progeny group – a male or a female dog with minimum three and maximum five progenies of his/hers of first generation (sons/daughters).

In order to pariticipate in these classes and contests each of the dogs should be registered himself/herself in one of the compulsory classes.

Entry fees:

First dog – 35 euro
Every next dog – 30 euro
Classes – baby, puppy, honor and veteran – 30 euro

Bank Account Bulgarian Dalmatian Club:
IBAN: BG97FINV915010UB475971
Първа Инвестиционна банка

Entry deadline: 07.06.2014

CONTACT INFORMATION:
Please send the ENTRY FORM on this:

ENTRY FORM
E-mail: esimeonova@gmail.com or tanya.arangelova@hebrospearl.com
Fax: +359 32 622 728

For more information:
web: www.dalmatiabg.org
Phone: +359 887 931 356

Вашият коментар