Бланки и Документи

Устав на Български Клуб Далматин:свали

Правилник за развъдна дейност на Български далматин Клуб свали

Молба за членство в Български Клуб Далматин: свали

Тест изследване за глухота: свали

Tест за тазобедрена дисплазия:свали

Етичен кодекс на Български далматин клуб: свали