ОТЧЕТ ЗА ДЕЙНОСТТА НА БДК ЗА 2013

Нашият клуб има вече първия си световен шампион! Кучето Divalinor Count of Gold, собственост на Пеньо Запрянов стана световен шампион в клас ветерани! Това е изключително високо постижение и ние всички сме много горди с този факт. Поздравления за собственика и развъдчика! Това показва, че вървим в правилната посока.

За съжаление тази година нямаше други наши Далматини, взели участие в тази изложба – световното първенство. Нямаха наше участие и в европейското първенство.

И през изтеклия период не можем да се похвалим с някаква особена дейност, но затова пък отдадохме усилията си в организацията на специалката.

За втора поредна година се събираме в местността Белинташ. Идеята и цялата организация е на Пеньо Запрянов и ние всички изказваме големи благодарности към него.

Традиционно взехме участие в специалката в Ниш, където представянето на нашите кучета и тази година имаше успех. Отново кучето Divalinor Count of Gold стана най-добро мъжко куче на изложбата, а Dalmagic Ace of Cake стана най- добро женско куче и клубен победител.

За четвърта поредна година проведохме нашата специалка в градската градина на Пловдив. За първи път си партнирахме с Клуб Фараонови кучета и се надяваме да продължим това сътрудничество. Времето беше с нас, атмосферата беше невероятна, получи се наистина един празник. Тук е мястото да изкажа от името на клуба едно голямо благодаря на всички наши спонсори, а именно: Блу Скай Комерс ЕООД, представител на ЕУКАНУБА за България, Карагьозов ЕООД – ветеринарна амбулатория и всичко за вашите любимци, КОКО Комерс ООД и Анес-96 ООД, без чиято помощ и съпричастие специалката нямаше да е същата. За първи път победител на изложбата стана куче от клас ветерани, което се оказа и прецеднет в дългогодишната и богата практиката на съдийката. Името на победителя на специалката е Divalinor Count of Gold и това е същото куче, което стана световен шампион и ни накара да се чустваме толкова щастливи.

Най-хубаво женско куче стана Sunflower from Sacred Garden от клас млади, собственост на нашия приятел Ненад Девич. Поздравления за победителите!

Също по традиция, след изложбата се събрахме, за да обсъдим самата изложба, някои проблеми или просто да си поговорим за кучета, темата, която обединява всички нас.

Съдия на изложбата беше г-жа Йоланда Наглер от Израел. Трябва да отбележа, че в началото тя беше резервирана към страната ни, но много бързо се отпусна и както по-късно самата тя заяви, бе силно впечатлена от красотите на града и страната. Тя обеща, че вече ще разказва на целия свят каква красива страна е България и какви прекрасни хора има в двата клуба – БДК и Клуб Фараонови Кучета. Тя също остана много доволна от нивото на нашите кучета.

Отново нашият медиен партньор телевизия Hobby TV засне и излъчи изложбата. Специални благодарности на Пеньо Запрянов, без чиято активна роля, това просто нямаше да се случи.

Наши кучета станаха през годината шампиони на различни страни, за което ги поздравяваме! Имаме и нов интер шампион – Divalinor Have a Spell(Хонда) и Divalinor Hebros Pearl (Перла).

Divalinor Count of Gold стана и RES.BIS на националната изложба за всички породи кучета в гр. Пловдив на проведена на 07.09.2013 BIS /A.Szutkiewiez Poland/, BOG, BOB /.V.Grigorova BG/

Честито! Изобщо стопанинът на това куче имаше много поводи през годината да се чувства истински щастлив и горд.

 

Най-после се започна да се работи по клубния сайт. Специални благодарности на Владимир Лафазански за това, че прие решаването на този проблем присърце и активно се включи в направата на нов сайт, както и неговото поддържане.

Отново ще отбележа, че най-важният проблем си остава липсата на пари. Ако има пари, лесно ще се намерят хора, които да вършат тези и много други задачи. Истина е, че ние сме клуб с нестопанска цел и набирането на средства си е тежка задача. Но трябва да гледаме напред и да се опитваме да решаваме проблемите! Затова всякакъв вид спонсорство е наистина дебре дошло от сърце.

В заключение искам да пожелая на всички много здраве и успехи, както в личен, така и в професионален план. Да си пожелаем за бъдеще още много и страхотни Далматини!

Съставил: Таня Арангелова

/Председател на БДК/

Изтеглете тук:Year_s_report-2

ПРОТОКОЛ ОТ ОБЩО СЪБРАНИЕ

 

 

БЪЛГАРСКИ ДАЛМАТИН КЛУБ

член на БРФК, член на FCI

ПРОТОКОЛ

ОТ ОБЩО СЪБРАНИЕ

На основание на чл. 26 от Закона за юридическите лица с нестопанска цел, на 30.11.2013 г. от 12 часа в гр. Пловдив, ул. „Кукленско шосе“ 12, ет. 6, заседателна зала, се състоя Общо събрание на сдружението при следния дневен ред:

1. Приемане на нови членове, проект за решение – прием на одобрените от Управителния съвет нови кандидати за членове;

2. Отчет за дейността през 2012 г., проект за решение – приемане на отчета за дейността през 2013 г.;

3. Финансов отчет за 2012 г., проект за решение – приемане на финансовия отчет за 2012 г.;

4. Други.

 

На събранието присъстваха следните лица – членове на „Български далматин клуб“:

1. Таня Арангелова;

2. Милена Атанасова;

3. Таня Кръчмарова;

4. Цветелина Димчева;

5. д-р Екатерина Симеонова.

 

Гост на събранието – Йордан Лазов

След гласуване, за водещ на събранието бе избрана Таня Арангелова, а за протоколчик – Цветелина Димчева.

По т. 1 от дневния ред:

След гласуване, единодушно бяха приети кандидатите,подали заявление за нови членове:

Валерия Йорданова Вълева, гр. Попово;

Галя Стоянова Григорова, гр. Пловдив;

д-р Велислав Узунов, гр. Силистра

По т. 2 от дневния ред:

Отчет за цялостната дейност на Български далматин клуб (БДК) за 2013 г. направи Таня Арангелова – председател на сдружението. Отчетът може да прочетете ТУК:Year_s_report-2

 

1. Първи Световен шампион – далматин в България!!!Кучето Divalinor Count of Gold (Голди), кафявоточкуван, на 8 години, собственост на Пеньо Запрянов от гр. Първомай. Голди е произведен в България, селекциониран и роден в българския развъдник „Divalinor“, гр. Варна. Удостоен за Световен шампион за 2013 г. в клас “Ветерани“ на Световното изложение за кучета от всички породи, състояло се в Будапеща, Унгария през месец май 2013 г., съдия Ludmilla Fintorova (SK)

2. През 2013 г. Голди е излъчен за втори път за клубен шампион на Klub ljubitelja dalmatinskih pasa (гр. Ниш, Сърбия, м. май, съдия Sanja Vretenicic (MNE) и на Български далматин клуб (гр. Пловдив, 15.06.2013 г., съдия Йоланда Наглер, Израел).

3. За 2013 г. два клубни женски далматина са покрили изискванията на FCI за Интершампион: Divalinor Hebros Pearl (Перла), кафявоточкувана, на 3 год., собст. Таня Арангелова, гр. Пловдив и Divalinor Have A Spell (Хонда), черноточкувана, на 3 год., собст. Цветелина Димчева, гр. София. Перла и Хонда са излъчени през изминалата година и за шампиони съответно на Македония и на Сърбия.

4. От 2013 г. Пеньо Запрянов създаде и води блог на Български далматин клуб.

5. През 2013 г. Владимир Лафазански (Балчик), възобнови дейността на сайта на Български далматин клуб.

На 15.06 2013 г, Български далматин клуб, съвместно с клуб „Фараоново куче“, организира специализирана изложба за двете породи в градската градина в центъра на гр. Пловдив, на която присъстваха общо около 30 кучета, които бяха оценени от Йоланда Наглер от Израел, международен киноложки съдия. Беше осигурен богат награден фонд, благодарение на организаторите на изложбата и фирмите -спонсори на изложбата: БЛУ СКАЙ КОМЕРС ЕООД, Представител на EUKANUBA за България, КАРАГЬОЗОВ ЕООД

ВЕТЕРИНАРНА АМБУЛАТОРИЯ И ВСИЧКО ЗА ВАШИТЕ ЛЮБИМЦИ,

КОКО КОМЕРС ООД,

АНЕС-96 ООД

Медиен партньор: ХОБИ ТВ

 

6. Гласуван и избран с мнозинство от членовете на клуба съдията за специализираната изложба на 14 юни 2014 г., в гр. Пловдив – г-н Стефан Шинко от Словения.

7. Г-н Шинко е потвърдил съдийстването си в България на обявената дата.

8. Прието е предложението на Цветелина Димчева на специализираните изложби на клуба да се провежда конкурс за млади водачи на кучета за деца от публиката, за които тя подсигурява материална награда – книгата „Далматин – всичко за породата“.

9. През 2013 г. загубихме 2 кучета, собственост на членове на клуба – INT. CH. Bad Mad Serbian Sensaton in Raul (Енцо) на 13 г., собств. на Елена и Ангел Нейчеви и Керан на 15 г., собств. Косю Беличев от София. Ще останат завинаги в сърцата ни …

Отчет за развъдната дейност на Български далматин клуб през 2013 г. направи Цветелина Димчева, отговорник по развъдната дейност на БДК. Отчетът може да прочетете ТУК:Breeding_2013

По т. 3 от дневния ред:

д-р Екатерина Симеонова, секретар на клуба направи отчет за финансовата 2012 г. С пълно мнозинство на присъстващите беше приет финансовия отчет за 2012 г., който може да видите ТУК.

По т. 4 от дневния ред:

Обсъдиха се идеи по оптимизиране дейността на клуба и привличане на спонсори и финансови ресурси за осъществяване на целите на сдружението, залегнали в Устава.

Основната цел е развитие и разпространяване на породата в България и популяризирането на далматините,произведени в Български далматин клуб по междунаридните киноложки форуми. Във връзка с това, присъстващите на събранието дадоха следните предложения:

1. SO оптимизация на сайта. Отговорници Таня Арангелова и Владимир Лафазански и Косю Беличев;

2. Да се създаде форум за ветеринарни съвети в сайта – тематични въпроси с практическа насоченост. Отговорници – ветеринарните лекари на клуба д-р Екатерина Симеонова (Пловдив) и д-р Велислав Узунов (Силистра);

3. Броячът на посещенията в сайта да стане видим;

4. Да се публикуват в сайта имената на клубните членове (с платен членски внос), като всяка година се актуализира – отговорник Екатерина Симеонова и Владимир Лафазански;

5. Да се предвидят рекламни банери за дарители на челната страница;

6. Да се публикуват в сайта статии от книгата „Далматин – всичко за породата“, както и преводни статии. Статиите да се публикуват частично и чрез линк за посещение в сайта, да се отвори цялата статия. Отговорници – Цветелина Димчева, Елена Нейчева и Владимир Лафазански;

7. Да се изисква доклад от съдията и след специалката да се публикува в сайта – отговорник Таня Аангелова;

8. Да се актуализират данните на УС в сайта на БДК и в сайта на БРФК – отговорници Цветелина Димчева и Владимир Лафазански;

9. Фейсбук-профила на клуба – да се направи линк-игра „Харесай-спечели“ всеки месец да се дава предметна награда (книга „Далматин – всичко за породата“ или сувенирчета с логото на клуба);

10. Допълнителни средства: дребни аксесоари с щампа (кутия за дарения); куверт с минимална сума за дарение при сбирките на клубните членове – отговорници Таня Арангелова и Милена Атанасова;

11. Да се изготви примерен Договор за промяна на собственост при отдаване на клубни кучета на нови собственици – отговорник Милена Атанасова;

12. Да се изготвят и изпратят писма за достъп до обществена информация до община „Пловдив“ и Столична община във връзка със събираемостта на такса „Развъждане на куче“ за кучета, които не са обхванати от киноложки структури. Отговорници – Милена Атанасова, Цветелина Димчева и Таня Арангелова;

13. Да се направи статистика колко клубни членове отглеждат за пръв път далматин и колко отглеждат за втори и пореден път далматин – отговорник Цветелина Димчева;

14. След обсъждане и адаптиране бе приет етичен кодекс на приятелите и притежателите на далматински кучета, заимстван от английския далматин клуб.

 

прочетете ТУК:Code_of_Ethics

изтеглете протокола:protokol_ot_OS_na_BDC-1